St Helens Chilli Fest – Sat 23rd Sept 2017

Scott ‘Scharfmeister’ B