Several SOFs vs L.O.F. Chug Challenge v3

Zachary ‘The Texas Hot Spot’ Goot